Visie ARC Limburg

Mensen zijn het meest gemotiveerd, effectief en succesvol in werk dat het dichtst bij hun ware aard ligt. Vanuit dit uitgangspunt zet ARC Limburg de re-integratiekandidaat centraal en op de troon die hem past.

Door middel van re-integratiecoaching en jobhunting onderzoekt ARC Limburg op een objectieve, opbouwende en vooral diepgaande manier de drijfveren, talenten en ontwikkelmogelijkheden van kandidaten. Met als doel een passende baan te vinden die past bij de mogelijkheden van de kandidaat.

DISC Methodiek

ARC past de DISC Methodiek toe om inzicht te krijgen in de persoonlijkheid van de kandidaat. De DISC Persoonlijkheidsanalyse is een instrument dat diverse psychologische motivatoren meet van menselijk gedrag. Het brengt de vaak complexe werkelijkheid van mensen en hun gedrag overzichtelijk en begrijpelijk in kaart. Waarom hebben sommige mensen bijvoorbeeld weerstand tegen veranderingen terwijl anderen het juist opzoeken? Waarom nemen bepaalde mensen altijd de leiding en volgen anderen liever? Of waarom zijn sommige mensen zo flexibel en hechten anderen aan procedures? DISC geeft inzicht in ‘waarom we doen wat we doen’.