Re-integratie 2de Spoor

ARC LIMBURG is in staat om voor u de zorg omtrent de Wet Verbetering Poortwachter uit handen te nemen en te adviseren over de juiste stappen en acties in het re-integratietraject van uw medewerker.

Re-integratie vanuit UWV

Werkfit maken

Wanneer je als werkzoekende nog niet klaar bent om de arbeidsmarkt weer te veroveren kan UWV een “Werkfit Maken” traject inzetten. In dit traject wordt samen met je persoonlijke coach onderzocht wat nodig is om weer aan de arbeidsmarkt te kunnen deelnemen en hoe dit bereikt kan worden. Het doel is om aan het einde van dit traject geen belemmeringen meer te ervaren die hinderen om aan het werk te gaan.

UWV heeft hiervoor 3 kerncompetenties opgesteld:

  • Bij het verbeteren van de persoonlijke effectiviteit ligt de focus op het verhogen van de fysieke en psychische weerbaarheid. Wanneer je belemmeringen ondervindt gaan we samen op zoek naar hoe je hiermee kunt omgaan zodat deze je niet langer tegenhouden in je terugkeer op de arbeidsmarkt.
  • Om je Arbeidsmarktpositie in beeld te brengen, gaan we samen je capaciteiten en vaardigheden in relatie tot de arbeidsmarkt in kaart brengen. Hierdoor wordt duidelijk waar voor jou de beste kansen liggen en in welke richting – passend bij jouw mogelijkheden, opleiding, interesses, affiniteiten en werkervaring – jouw toekomstige werkgever gezocht moet worden.
  • Het versterken van werknemersvaardigheden zal worden ingezet wanneer je als werkzoekende al wat langer uit het arbeidsproces bent. Er wordt gewerkt aan het (weer) opbouwen van een arbeidsritme en de vaardigheden die nodig zijn om een goed werknemer en collega te zijn. Hiervoor kunnen we onder andere een vaardigheidstraining inzetten, er kan gekozen worden voor vrijwilligerswerk of een werkervaringsplek. De in te zetten instrumenten worden in overleg gekozen en op jouw persoonlijke situatie aangepast.

Naar werk (UWV)

Wanneer je als werkzoekende klaar bent om de arbeidsmarkt weer te betreden, maar hier ondersteuning bij nodig hebt, kan UWV een “Naar Werk” traject inzetten. In dit traject leer je van je persoonlijke coach waar de juiste vacatures te vinden zijn, hoe je je persoonlijk netwerk in kunt zetten op zoek naar passende vacatures en hoe je adequaat op de gevonden vacatures kunt solliciteren. Naast je eigen inspanningen en die van je coach, zullen ook onze arbeidsmarktspecialisten zich voor jou inzetten.

Wanneer blijkt dat reguliere vacatures niet passend zijn, kan een werkgever gezocht worden die openstaat voor het creëren van een specifieke functie/werkplek, passend bij jouw specifieke beperkingen of jouw belastbaarheidspatroon We gaan hierbij uit van je mogelijkheden, rekening houdend met de beperkingen die er ook kunnen zijn.